1

“Απ’ τα χέρια μας θα βρει η ζωή απαντοχή”. Κριτική ανάλυση του νόμου για την Υγεία.

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής (02/12/2022) το νομοσχέδιο της ντροπής (ν. 4999/2022) για την αλλαγή της λειτουργίας και την κατάργηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) από τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ. Το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές σε μια σειρά άλλων θεμάτων όπως στη διαδικασία πρόσληψης μόνιμων ειδικευμένων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. και την αξιολόγηση του επικουρικού προσωπικού, στην εκπαίδευση των νέων ειδικευόμενων ιατρών και μισθολογικές ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής.

Είναι γνωστό, από τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Σ.Υ. το ’83, πως θεμελιώδης εργασιακή συνθήκη όπου πάνω της βασίζεται ολόκληρη η λειτουργία του, είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. Αυτό το νομικό καθεστώς διασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη και αμερόληπτη εργασία των υγειονομικών στις Δημόσιες δομές για την παροχή υπηρεσιών Υγείας οι οποίες μέχρι σήμερα είναι εκτός Αγοράς. Αυτή τη θεμελιώδη αρχή και εργασιακή συνθήκη καταργούν με αυτό το νομοσχέδιο. Με τα άρθρα 7 και 10 προσφέρουν τη Δημόσια Υγεία ως βορά στα δόντια του ανήθικου και αθέμιτου ανταγωνισμού της Αγοράς των καπιταλιστών – εμπόρων της Υγείας, θεσπίζοντας από τη μία τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης των ιατρών του Ε.Σ.Υ. «[…] σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας […]» και από την άλλη, τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης ιδιωτών ιατρών στις Δημόσιες δομές του Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ