1

Ελληνική αλληλεγγύη στο λαό της Χιλής μπροστά στον φασιστικό κίνδυνο

 

Οι αντιδραστικές δυνάμεις στη Χιλή, αντιμέτωπες με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, χρησιμοποιούν πακτωλό χρημάτων , μέσα προπαγάνδας, εκφοβισμό. Κάνουν όλες τις παράνομες προσπάθειες για να φέρουν στην προεδρία της Χιλής, τον εκπρόσωπο της φιλοσυντηρητικής ακροδεξιάς, τον σκιερό εκπρόσωπο των δυνάμεων καταστολής, της βαθιάς αδικίας και ανισότητας, του ρατσισμού, της οπισθοδρόμησης, των πολυεθνικών και των ολιγαρχών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον γενναίο λαό της Χιλής, εκφράζοντας την ελπίδα μας ότι ο αγώνας τους για μια καλύτερη κοινωνία θα είναι επιτυχής.“Η αλληλεγγύη είναι όπως το νερό και το ψωμί για τους λαούς”

 

Las fuerzas reaccionarias en Chile, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, están utilizando mucho dinero, medios de propaganda, intimidación. Hacen todos los esfuerzos ilegales para llevar a la presidencia de Chile, al representante de la extrema derecha proconservadora, el oscuro representante de las fuerzas de represión, de la profunda injusticia y desigualdad, del racismo, del atraso, de las multinacionales y de los oligarcas nacionales. Expresamos nuestra solidaridad con el valiente pueblo de Chile , expresando nuestra esperanza de que su lucha por una sociedad mejor tenga éxito.

“La  solidaridad  es  como  el agua  y el pan para  los pueblos” Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του Δικτύου Υπεράσπισης της Ανθρωπότητας