1

Η μόνη «αναπαλαίωση» θα είναι η συνέχιση του κακοφορμισμένου αστείου της πολυδιάσπασης της ριζοσπαστικής αριστεράς

της Αναστασίας Σταυροπούλου & Βασιλικής Αθανασοπούλου

Με άρθρο τους στο ΠΡΙΝ στελέχη του ΝΑΡ σχολιάζουν τις θέσεις και τις αποφάσεις της συνδιάσκεψης που πραγματοποίησε η Λαϊκή Ενότητα- Ανυπότακτη Αριστερά (ΛΑΕ: Αναπαλαίωση, με κάλεσμα αντινεοφιλελεύθερης συσπείρωσης, 26/10). Δυστυχώς, βασικός σκοπός της αρθρογραφίας δεν είναι η γόνιμη και ειλικρινής πολιτική κριτική, αλλά, μέσα από τη χοντροκομμένη συχνά διαστρέβλωση των θέσεων της ΛΑΕ- Ανυπότακτη Αριστερά και την επιλεκτική απομόνωση χωρίων, η δικαιολόγηση της απογείωσης μιας διασπαστικής πολιτικής κατεύθυνσης.

Προτείνει η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά ένα πρόγραμμα απλά «επιβίωσης» σαν «εναλλακτική λύση στο νεοφιλελευθερισμό»;
Σύμφωνα με το άρθρο «βασικό πολιτικό ζητούμενο της διαδικασίας ήταν η διαμόρφωση εναλλακτικής λύσης στο «νεοφιλελευθερισμό». Ήδη από την εισήγηση στη συνδιάσκεψη προβάλλεται μια πρόταση συμπόρευσης και πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας της «αριστεράς», πάνω σε ένα πρόγραμμα άμεσων αιτημάτων, που πυρήνα της έχει την «επιβίωση». Η ανάγκη αυτή τίθεται ξεκομμένα και σε αντιπαράθεση με τους πολιτικούς στόχους ρήξης με τις πολιτικές επιλογές της άρχουσας τάξης».

Το συμπέρασμα αυτό υποτίθεται ότι εξάγεται από τα εξής παρατιθέμενα χωρία της Εισήγησης: «Στις συνθήκες της κρίσης του 2010 -2015, το μεταβατικό πρόγραμμα, που έθετε στο επίκεντρο τη ρήξη με τις ιμπεριαλιστικές ολοκληρώσεις και την προοπτική άμεσης ανατροπής βασικών στοιχείων του νεοφιλελευθερισμού, ήταν μία πετυχημένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός τέτοιου προγράμματος […] σήμερα, στα πλαίσια ενός πιο αρνητικού συσχετισμού, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να θέτει στο επίκεντρο άμεσα ζητήματα επιβίωσης των λαϊκών τάξεων, να προτείνει άμεσες λύσεις στα ζητήματα που το επόμενο διάστημα θα οξυνθούν, όπως οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης, η στεγαστική κρίση κ.ο.κ.».

Η συνέχεια στο Αριστερό Ρεύμα