1

Ο «μικρός αριθμός κρουσμάτων στο ΑΠΘ» και η επικράτηση της στρατηγικής μετριασμού αντί ελέγχου της πανδημίας COVID-19

 Του Hλίας Κονδύλης, Αναπλ. Καθηγητής ΠΦΥ – Πολιτικής Υγείας, ΑΠΘ και
Αλέξης Μπένος, Ομότιμος Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και ΠΦΥ, ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2021

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπως και τα υπόλοιπα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας μετά από ενάμιση χρόνο εξ αποστάσεως διδασκαλία, επέστρεψε στη δια ζώσης λειτουργία στις 11 Οκτωβρίου 2021.

Η επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε σε συνθήκες «μέγιστης δυνατής πληρότητας» των αιθουσών διδασκαλίας, ελέγχους των πιστοποιητικών εμβολιασμού (ή πρόσφατης νόσησης ή πρόσφατου αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου) στις εισόδους των σχολών και οδηγίες για κατ’ οίκον περιορισμό μόνο των επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων χωρίς καμία πρόβλεψη για ιχνηλάτηση, διαγνωστικό έλεγχο ή/και προληπτική απομόνωση των στενών επαφών τους[1].

Η επαναφορά στη δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων σε συνθήκες αυξημένου συγχρωτισμού φοιτητών και εργαζόμενων, ανεπαρκούς φυσικού αερισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιθουσών διδασκαλίας και απουσίας επιδημιολογικής επιτήρησης είχε έγκαιρα επισημανθεί ότι θα οδηγήσει σε έξαρση της επιδημίας στο campus του ΑΠΘ και αυξημένο κίνδυνο νόσησης ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στο ίδρυμα, οι οποίοι/ες έρχονται καθημερινά σε στενή επαφή με εκατοντάδες φοιτητές/τριες[2].

Στις 9 Νοεμβρίου 2021 οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος ανακοίνωσαν με επιλεκτικό τρόπο στοιχεία για το σύνολο των κρουσμάτων στο ΑΠΘ από τις αρχές του νέου ακαδημαϊκού έτους. Σύμφωνα με τη σχετική τους ανακοίνωση «έχει καταγραφεί ένας μικρός αριθμός θετικών κρουσμάτων στον SARS-CoV-2, σε όλες τις κατηγορίες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας … τα κρούσματα αυτά δεν συνοδεύτηκαν με διάδοση-εξάπλωση στα ακροατήρια των μαθημάτων και στο προσωπικό του Ιδρύματος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι … τα μέτρα που έχει λάβει το Α.Π.Θ … σε μεγάλο βαθμό αποδίδουν»[3].

Η επεξεργασία των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΠΘ δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό. Το χρονικό διάστημα 11 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 2021 η αθροιστική επίπτωση (cumulative incidence) της COVID-19 στο σύνολο του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΘ (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) υπολογίστηκε στα 1,309 κρούσματα ανά 100,000 πληθυσμού, ήτοι 34% υψηλότερη από την αντίστοιχη επίπτωση στο γενικό πληθυσμό όλων των ηλικιών (978 κρούσματα ανά 100,000 πληθυσμού) και 33.2% υψηλότερη από την αντίστοιχη επίπτωση στο γενικό πληθυσμό ηλικίας 40-64 ετών (984 κρούσματα ανά 100,000 πληθυσμού) κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. [διάγραμμα 1]

Ομοίως κατά το χρονικό διάστημα 11 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 2021 η αθροιστική επίπτωση (cumulative incidence) της COVID-19 στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ υπολογίστηκε στα 1,688 κρούσματα ανά 100,000 πληθυσμού, ήτοι 72.6% υψηλότερη από την αντίστοιχη επίπτωση στο γενικό πληθυσμό όλων των ηλικιών και 71.5% υψηλότερη από την αντίστοιχη αθροιστική επίπτωση στο γενικό πληθυσμό ηλικίας 40-64 ετών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. [διάγραμμα 1]

Διάγραμμα 1

Σημείωση: η αθροιστική επίπτωση αφορά στο σύνολο των νέων κρουσμάτων σε μία συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των νέων κρουσμάτων της πληθυσμιακής ομάδας με το σύνολο των μελών της συγκεκριμένης ομάδας.
Πηγές: (α) τα στοιχεία για τα νέα κρούσματα στο ΑΠΘ και τον αριθμό εργαζομένων ανά κατηγορία προέρχονται από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ (β) τα στοιχεία για τα νέα κρούσματα στο γενικό πληθυσμό προέρχονται από το ημερήσιο δελτίο επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, ενώ τα πληθυσμιακά στοιχεία για κάθε ηλικιακή ομάδα προέρχονται από την απογραφή του πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ του 2011.

Διαβάστε περισσότερα στο imerodromos.gr