1

«Ποινολόγιο» ανέργων από την ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)

Υπάλληλοι της ΔΥΠΑ -πρώην ΟΑΕΔ, θα ελέγχουν τους εγγεγραμμένους ανέργους και σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης ή θέσεων εργασίας, τότε θα υπάρχουν ποινές έως διαγραφή από το μητρώο.

Το «ποινολόγιο» για τους ανέργους που έχει λάβει έγκριση απο την ΔΥΠΑ, περιλαμβάνει την διακοπή στην καταβολή του επιδόματος και διαγραφή από τα μητρώα απο 6 μήνες έως 2 έτη. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται μέχρι και διεκδίκηση επιστροφής χρημάτων, αλλά και πρόστιμα για τυχόν υποβολή ψευδών δηλώσεων. Η έγκριση ήρθε ένα χρόνο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου 4921/2022 του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Τι προβλέπεται, αναλυτικά:

  • Διαγραφή από το μητρώο για δύο έτη σε περίπτωση άρνησης τριών θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του ανέργου.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες και διακοπή του επιδόματος, σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες σε περίπτωση εγγραφής πολίτη ο οποίος ενώ δηλώνει άνεργος, απασχολείται είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
  • Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες για όποιον αρχίσει να απασχολείται χωρίς να το δηλώσει στη ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, ενώ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
  • Προβλέπεται προσωρινή διαγραφή από το μητρώο ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης και αναζήτηση παροχών που τυχόν έχουν καταβληθεί, σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης του ανέργου ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο. Το ίδιο ισχύει και εάν ο άνεργος παραλείψει να τα επικαιροποιήσει.

Μετά τα παραπάνω, πολλοί σχολίασαν πως στη χώρα που είναι πρώτη στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να εντείνει τις προσπάθειες για άμβλυνση της δεινής κατάστασης, δημιουργεί το νέο ποινολόγιο του ΟΑΕΔ. Με απώτερο σκοπό να ρίξει τα ποσοστά ανεργίας τεχνηέντως.

Η συνέχεια στο TPP