1

Υποβαθμίζεται συνεχώς η θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

του Μανώλη Δρεττάκη*

Αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές και άλλοι, σε δηλώσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, περιορίζονται στο τι συμβαίνει στη χώρα μας, χωρίς τις περισσότερες φορές να συγκρίνουν τις εξελίξεις αυτές με τις αντίστοιχες σε άλλα κράτη. Πρόσφατο παράδειγμα, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας τα τελευταία τρίμηνα.

Ομως τόσο η Ν.Δ. όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κυβερνητικό παρελθόν και καλό θα είναι να θυμούνται ποια ήταν τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφάρμοσαν στη θέση της χώρας ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία (2009-2019) με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), δηλαδή σε μονάδες που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη στο κόστος σε ευρώ ενός «καλαθιού» αγαθών και υπηρεσιών.

Στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ το έτος 2019 για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (με το σύνολο των 27 κρατών=100) έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε., η Eurostat, στις 18.6.20. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα αντίστοιχα από τη βάση δεδομένων της ίδιας Υπηρεσίας για τα έτη 2004 και 2009 εξετάζουμε τη θέση της χώρας μας ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. την περίοδο 2009-2019 (στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ακόμη πλήρες μέλος της Ε.Ε.). Η κατάταξη των 28 κρατών στον Πίνακα έγινε με βάση το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ το 2019.

Από τον Πίνακα φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ όλων των κρατών. Υπολογίσαμε τις μεταβολές αυτές σε ποσοστιαίες μονάδες, αλλά παράθεσή τους στον Πίνακα απαιτεί διπλάσιο χώρο και γι’ αυτό δεν τις δίνουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ:

• Το 2014 σε σχέση με το 2009 αυξήθηκε σε 18 κράτη και μειώθηκε σε 10. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Λιθουανία (33,3%) και η μεγαλύτερη μείωση στη χώρα μας (24,0%).

• Το 2019 σε σχέση με το 2014 αυξήθηκε σε 15 κράτη και μειώθηκε σε 13. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ιρλανδία (38,5%) και η μεγαλύτερη μείωση πάλι στη χώρα μας (6,1%).

Εξαιτίας των μεγάλων αυτών διαφορών έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις στη σειρά των κρατών με βάση το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ενδεικτικά πάλι αναφέρουμε:

• Το 2014 σε σχέση με το 2009 η μεγαλύτερη βελτίωση θέσης σημειώθηκε στη Μάλτα (από τη 19η θέση το 2009 ανέβηκε στη 14η το 2014) και η μεγαλύτερη χειροτέρευση θέσης στη χώρα μας (από τη 15η θέση το 2009 κατέβηκε στην 22η το 2014).

• Το 2019 σε σχέση με το 2014 η μεγαλύτερη βελτίωση θέσης σημειώθηκε στη Δανία (από την 5η στην 3η) και η μεγαλύτερη χειροτέρευση πάλι στη χώρα μας (από την 22η στην 26η). Τα μόνα κράτη με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ από εκείνο της χώρας μας το 2019 ήταν η Κροατία και η Βουλγαρία.

Η αύξηση ή μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ σε όλα τα κράτη εξαρτάται από τη μια μεριά από την αύξηση ή μείωση του συνολικού ΑΕΠ τους σε σταθερές τιμές και από την άλλη από τη μείωση ή την αύξηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών και του πληθυσμού πάντοτε σε σύγκριση με τα άλλα κράτη.

Η υποβάθμιση της χώρας μας, με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η μείωση του συνολικού ΑΕΠ της το 2014 σε σχέση με το 2009 ήταν η μεγαλύτερη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η αύξησή του το 2019 σε σχέση με το 2014 η μικρότερη. Στην υποβάθμιση αυτή συνέβαλε και η δυσμενέστερη μεταβολή των τιμών. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός μας λόγω υπεροχής των θανάτων έναντι των γεννήσεων και της νέας μετανάστευσης μειώνεται συνεχώς, η μείωση αυτή περιόρισε ελαφρά την υποβάθμισή της, χωρίς όμως να την ανασχέσει.

* πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητή της ΑΣΟΕΕ

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα των Συντακτών…