1

7 Απρίλη: ημέρα πανελλαδικής δράσης για τη δημόσια υγεία

Ο Συντονισμός Δράσης και Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων ενώνει την φωνή και τις δυνάμεις του με τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους στο χώρο της υγείας που διεκδικούν:

  • Την άμεση εξασφάλιση μέτρων ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζομένους,
  • μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών,
  • την επίταξη χωρίς αποζημίωση, ιδιαίτερα των μεγάλων επιχειρήσεων της Ιδιωτικής Υγείας, για κλίνες, κλινικές, κρεβάτια ΜΕΘ, εξοπλισμό εργαστηρίων και
  • ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την εξασφάλιση των όρων εργασίας και της προστασίας του προσωπικού τους.