1

Ακαδ. Επιστημών της ΕΣΣΔ, Ο πολιτικός μηχανισμός της δικτατορίας των μονοπωλίων

Ο σύλλογος Γ.Κορδάτος αναρτά σε ηλεκτρονική μορφή pdf ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ με τίτλο “Ο πολιτικός μηχανισμός της δικτατορίας των μονοπωλίων”, το οποίο αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά του κράτους και του πολιτεύματος των σημαντικότερων ιμπεριαλιστικών χωρών. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από 35 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου και στο ενδιάμεσο πάρα πολλά έχουν αλλάξει από τότε, τα θεμελιώδη στοιχεία, η ανάλυση και ιδίως η μεθοδολογία της προσέγγισης διατηρούν τον εξαιρετικά επίκαιρο χαρακτήρα τους. Ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο.