1

Ανακ/ση του ΔΣ του Συλ/γου Μελών ΔΕΠ του Παν/μίου Πατρών για την «Πανεπιστημιακή Αστυνομία»

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για συγκρότηση ειδικού αστυνομικού σώματος στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα το ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών επισημαίνει:

Τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας δεν είναι χώροι ανομίας και παραβατικότητας, όπως συστηματικά επιχειρείται να παρουσιασθούν.

Παρά τις τραγικές συνθήκες ελλείψεων επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών στα Πανεπιστήμια, επιτελείται εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου.

Αποτελεί ιστορική κατάκτηση οι κανόνες της ακαδημαϊκής ζωής και των δραστηριοτήτων εντός των Πανεπιστημίων, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης έρευνας, κοινωνικής και πολιτικής δράσης να καθορίζονται από την ίδια την Ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι οι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες καταστολής.

Για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος υπάρχει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την αντιμετώπισή του και εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών:

θεωρεί πρόκληση την «ετοιμότητα» που επιδεικνύει η κυβέρνηση να διαθέσει όσα χρήματα και ανθρώπινους πόρους απαιτούνται  για τη συγκρότηση σωμάτων καταστολής στα ΑΕΙ, όταν οχτώ μήνες μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, τα πανεπιστήμια μας, τα νοσοκομεία μας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι χώροι όπου εργάζεται ο λαός και η νεολαία μας παραμένουν πρακτικά αθωράκιστα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αφορούν στην ασφάλεια των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Αφορούν στην καταστολή και στον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και μετατρέπουν τα Πανεπιστήμια σε χώρους που θα λειτουργούν με όρους και κανονισμούς επιχειρήσεων.

Το ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζει την ανησυχία του και καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να βρίσκεται σε ετοιμότητα καθώς τα προαναγγελθέντα μέτρα καταστολής έρχονται για υποστηρίξουν τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, τη γενίκευση των διδάκτρων, την άμεση υποταγή της εκπαίδευσης και έρευνας των ΑΕΙ στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν την ανάγκη σωμάτων καταστολής. Έχουν ανάγκη από νέες θέσεις μόνιμου διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα, διδασκαλία και έρευνα.

Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΣύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού ΠροσωπικούΠανεπιστημίου Πατρών