1

Ανακοίνωση ΔΣ Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου

Το ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου πληροφορήθηκε ότι στην επιτροπή του ΕΛΚΕ επανήλθε σχέδιο που προτείνει την επιβολή τελών στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντείου. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη στήριξη του ΕΛΚΕ, την κάλυψη των ελλειμμάτων του και την δυνατότητά του να στηρίξει μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.

Η συγκεκριμένη πρόταση, που απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την επιτροπή ερευνών και η οποία δεν στηρίζεται άλλωστε σε καμιά οικονομοτεχνική μελέτη, μας βρίσκει- επί της αρχής- κατηγορηματικά αντίθετους

Οι ανεπάρκειές του ΕΛΚΕ ή οι προτάσεις βελτίωσής του δεν επιτρέπεται να καλύπτονται από ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως τα ΠΜΣ και το βάρος της ανάπτυξής του δεν πρέπει με κανένα τρόπο να βαρύνει τους φοιτητές.

Δεν αμφισβητούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί ο ΕΛΚΕ και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας σε αυτόν. Μια τέτοια συζήτηση, όμως, οφείλει  να γίνει όταν το πανεπιστήμιο επανέλθει στην κανονική λειτουργία του.

Θεωρούμε τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών βασικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες που στοχεύουν στην επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών. Τα ΠΜΣ μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της έγκαιρης και αποδοτικής αξιοποίησης των κρατικών πόρων διασφαλίζοντας την ισότιμη και δωρεάν συμμετοχή των φοιτητών-τριών. Δεν αποτελούν δεκανίκι άλλων δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου.

Στηρίζουμε τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ιδιαίτερα μάλιστα σε μια συγκυρία που προβλέπεται να ζήσουμε μια ακόμα βαθιά ύφεση. Το δημόσιο πανεπιστήμιο και οι λειτουργοί του βοήθησαν να στελεχωθεί η δημόσια υγεία την οποία όλοι σήμερα επικαλούνται. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης τα μέλη ΔΕΠ και στο πανεπιστήμιο μας στηρίζουν τη δημόσια παιδεία ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στα μεταπτυχιακά και καλούμε την Πολιτεία να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων και να νομοθετήσει διασφαλίζοντάς την δωρεάν εκπαίδευση. Δηλώνουμε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες έμμεσης ιδιωτικοποίησης του Παντείου, δούρειος ίππος των οποίων είναι η επιβολή τελών στα μεταπτυχιακά.