1

Ανακοίνωση ΠΑΤΕΚ ενάντια στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων