1

Ανα/ση Συλ/γου Μαρξ. Σκέψης «Γ. Κορδάτος» για Συν/σμό Δράσης & Διαλόγου Κομμ/κών Δυνάμεων και Αριστερή Πρωτ/λία Διαλόγου & Δράσης

Ανακοίνωση Συλλόγου Μαρξ. Σκέψης «Γ. Κορδάτος»

Για τον Συντονισμό Δράσης & Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων

και την Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου & Δράσης

 1. Ο Σύλλογός μας τοποθετήθηκε με προηγούμενες ανακοινώσεις του:
 • για την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας, και τις βασικές της κατευθύνσεις, προτείνοντας μια δυνητική διαδικασία, και ασκώντας δημόσια και συντροφική κριτική στη σχετική καθυστέρηση που παρατηρείται στο εγχείρημα του Συντονισμού Δράσης & Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων («Κομμουνιστικός Συντονισμός» στο εξής), το οποίο καλείται να συμβάλει στην ανασυγκρότηση αυτήν (βλ. ανακ. Γ.Σ. 15/02/2021),
 • για τις προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος της Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου & Δράσης («Αριστερή Πρωτοβουλία» στο εξής, βλ. ανακ. Δ.Σ. 16/07/2021), ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η αποσαφήνιση του μετωπικού του χαρακτήρα, και του κεντρικού του προγραμματικού του άξονα σε μια κατεύθυνση «σύγκρουσης του ελληνικού λαού με τον ευρω-ατλαντικό ιμπεριαλισμό, τα μονοπώλια, την ντόπια μονοπωλιακή και φιλο-ιμπεριαλιστική ολιγαρχία και τους συμμάχους της, όπως αυτή συνοψίζεται στο αίτημα της απελευθέρωσης του λαού μας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

 1. Επαναλαμβάνουμε, ειδικότερα, ότι αντιμετωπίζουμε αφενός μεν την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος με κατάληξη τη δημιουργία σύγχρονου, επαναστατικού, κομμουνιστικού κόμματος, και αφετέρου τη λαϊκή μετωπική πολιτική σε αντιιμπεριαλιστική, αντιμονοπωλιακή, δημοκρατική κατεύθυνση ως παράλληλες και αλληλοτροφοδοτούμενες διαδικασίες.

 2. Σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνουμε, δυστυχώς, ότι το εγχείρημα του Κομμουνιστικού Συντονισμού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, ή και οπισθοδρόμηση, όπως περίπου περιγράφαμε την κατάσταση στην ανακοίνωση του Φεβρουαρίου 2021, και παρόλο το σταδιακό άνοιγμα όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων με τη σχετική υποχώρηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

  Οι περισσότερες συνιστώσες οργανώσεις και συλλογικότητες διστάζουν να δεσμευθούν σε έναν συγκεκριμένο οργανωτικό και πολιτικό στόχο, επικαλούμενες τις πολιτικές και στρατηγικές διαφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων, για τις οποίες, όμως, δεν προτείνεται καμία συγκεκριμένη διαδικασία σταδιακής άρσης τους.

  Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει τη μαζική, ενιαία δράση (κοινωνική, συνδικαλιστική, πολιτική) στη βάση μιας προσωρινής, μεταβατικής πολιτικής συμφωνίας και δημοκρατικών αποφάσεων, απολογισμού, κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτές οι  πρακτικές έχουν και ελάχιστες προϋποθέσεις
  (α) οργανωτικής ενοποίησης (δημιουργία τοπικών/κλαδικών οργανώσεων, κανονισμός λειτουργίας, κοκ),
  (β) ανοίγματος του εγχειρήματος στους ανεξάρτητους κομμουνιστές και πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης και των λαϊκών κινημάτων.

 1. Ταυτόχρονα, κάποιες από αυτές τις οργανώσεις συμμετέχουν ενεργά και στο εγχείρημα της Αριστερής Πρωτοβουλίας. Το εγχείρημα αυτό, αφενός μεν φαίνεται να πλατιάζει προγραμματικά (πχ θέτει διακηρυκτικά τον στόχο του σοσιαλισμού, και σκοπεύει να αναπτύξει προγραμματικές επεξεργασίες για το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων), αφετέρου εκκινεί από ένα αρχικό επίπεδο στρατηγικής και πολιτικής συμφωνίας των συμμετεχόντων πολύ πιο χαμηλό (πχ διαφαίνονται αποκλίνουσες προσεγγίσεις σε κεντρικά ζητήματα, όπως της ΕΕ και των ελληνο-τουρκικών σχέσεων). Ωστόσο, στην περίπτωση της Αριστερής Πρωτοβουλίας, η στρατηγική και πολιτική αυτή ασάφεια δεν εμποδίζει τις οργανωτικές διαδικασίες να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ευκολία.

 2. Με αυτά τα δεδομένα, αναδεικνύεται η ανάγκη να επισημάνουμε τη διαφωνία μας με ένα οργανωτικό και πολιτικό σχήμα που περιλαμβάνει μικρές, διάσπαρτες κομμουνιστικές ομάδες, οι οποίες αφενός μεν διατηρούν την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική τους αυτοτέλεια, η μια από την άλλη, αφετέρου διαχέονται μέσα σε μεγαλύτερους πολιτικούς σχηματισμούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς (θεωρώντας ως αυταπόδεικτο δεδομένο ότι καμία από αυτές δεν μπορεί να επιτελέσει από μόνη της την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας ή να ηγεμονεύσει σε αυτήν).

  Η σχετική θετική ιστορική εμπειρία στη χώρα μας και διεθνώς (π.χ. ΕΑΜ), αλλά και οι αντίστοιχες αρνητικές εμπειρίες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και κυρίως αυτές – ως πιο σχετικές – της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΛΑΕ, έχουν δείξει ότι η ισχυρή, αυτοτελής, πολιτική και οργανωτική παρουσία των κομμουνιστών είναι όρος για την ανάπτυξη, και για την πρωτοπόρα και ριζοσπαστική πολιτική κατεύθυνση των όποιων μετωπικών ή συμμαχικών σχημάτων αυτοί συμμετέχουν.

 1. Συνεπώς, ενόσω οι εξελίξεις τόσο στον Κομμουνιστικό Συντονισμό, όσο και στην Αριστερή Πρωτοβουλία, συνεχίζουν στην κατεύθυνση που προδιαγράφεται μέχρι στιγμής, ο Σύλλογός μας θα διατηρήσει αποστάσεις από τα εγχειρήματα αυτά, συμμετέχοντας ως παρατηρητής, και κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες πλευρές ή πρωτοβουλίες.

 2. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να εργάζεται με ενωτικό πνεύμα για την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος και για εκτενέστερες και βαθύτερες πολιτικές συγκλίσεις, στην κατεύθυνση της πρότασής του (ανακοίνωση Φεβρουαρίου 2021). Ειδικότερα, θα πάρουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ενός ρεύματος στο κομμουνιστικό κίνημα της χώρας μας με κύριους άξονες:

  (α) την πολιτική σύγκλιση σε ένα πρόγραμμα που θα αναπτύσσει την απελευθερωτική πάλη της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών, εργαζόμενων στρωμάτων ενάντια στην ολιγαρχία του εγχώριου μεγάλου κεφαλαίου και τον διεθνή ιμπεριαλισμό,

  (β) την ενιαία οργάνωση και δράση στη βάση της δημοκρατικής συγκρότησης, με απώτερο στόχο ένα σύγχρονο, επαναστατικό κομμουνιστικό κόμμα,

  (γ) την ενιαία παρέμβαση στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, με ενιαίες παρατάξεις και συμπράξεις,

  (δ) την από κοινού επιστημονική έρευνα και μελέτη, τη δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού-λενινισμού στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε ζητήματα αιχμής για τη στρατηγική του κομμουνιστικού κινήματος.