1

Διάλεξη Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα: Πόλεμος ή Ειρήνη. 6 σημεία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική.