1

Η διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και η Ουκρανία

Σας παρουσιάζουμε το καινούριο βιβλίο του Β. Λιόση που πραγματεύεται την αμερικανική εξωτερική πολιτική για την Ουκρανία.

Το βιβλίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή κι ελεύθερη πρόσβαση.

Ολόκληρο το βιβλίο εδώ