1

Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, Α’ Τόμος, 1918-1949

Διαθέτουμε για τους αναγνώστες μας σε ηλεκτρονική μορφή τον Α’ Τόμο του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ για την περίοδο 1918-1949, Εκδόσεις “Σύγχρονη Εποχή” (Πέμπτη Έκδοση, Αθήνα 2008).