1

Εκδήλωση για τα 61 χρόνια της νίκης της κουβανικής επανάστασης