1

Συνέντευξη Τύπου / Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για την απονομή Νόμπελ για την κουβανική Ιατρική μπριγάδα Henry Reeve