1

Η πραγματική διέξοδος: Προτάσεις για την αποφυγή της καταστροφής της Ιταλίας

Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τον άνεμο, μπορούμε όμως να κατευθύνουμε τα πανιά

Σενέκας

Όταν ένα σώμα νοσεί  και έχει  πέσει η άμυνα του ανοσοποιητικού  του συστήματος είναι πολύ κοντά στο κινδυνεύσει η ίδια η ζωή του. Είναι αυτό ακριβώς που συνέβη στη χώρα μας. Το σοκ της «πανδημίας» ήταν σαν ένα έμφραγμα. Τα δρακόντεια μέτρα  της κυβέρνησης, με συνέπεια την παράλυση μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας, με τον αναγκαστικό εγκλεισμό των πολιτών της, οδηγούν τη χώρα σε μία ανεπανάληπτη κατάρρευση. Περισσότερο ακόμα από  την «πανδημία», είναι το οικονομικό μπλοκάρισμα που προκλήθηκε από τα αυστηρά μέτρα της κυβέρνησης,  το ένοχο χάσιμο χρόνου και οι αναστολές της Ε.Ε. αυτά που τιμωρούν  τους πολίτες που δεν έχουν «μερίδιο στον παράδεισο», ούτε ένα παχυλό λογαριασμό στην τράπεζα.  Η κυβέρνηση δικαιολογεί τις αποφάσεις της λέγοντας πως έτσι θα σωθεί η ζωή των πολλών. Πράγματι, αλλά το τίμημα είναι ότι μετά από λίγο καιρό, οι μη έχοντες Ιταλοί θα πεθάνουν από την πείνα και τις στερήσεις. Αυτή είναι  η πρώτη εξαιρετική ανάγκη την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Ζητάμε επομένως από την κυβέρνηση:

 • Την άμεση  διάθεση τουλάχιστον 30 δισ για ν‘ αντέξουν όλοι εκείνοι που δεν έχουν  κανένα εισόδημα, και που θα βρεθούν χωρίς δουλειά, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων.
 • Την άμεση αναστολή πληρωμών των δόσεων των δανείων για όσους έχουν υπογράψει συμβόλαια για δάνεια με τις τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων χρεών για όσους πλέον δεν έχουν κανένα εισόδημα.
 • Την χορήγηση 100 δισ, με τη μορφή δανείων με αποπληρωμή σε βάθος χρόνου,  σε όλες τις επιχειρήσεις, τους εμπόρους, τους αγρότες και τους τεχνίτες, με σκοπό να μπορέσουν να επανακιννήσουν την δραστηριότητα τους.

Μα αυτά τα άμεσα και επείγοντα μέτρα δεν επαρκούν. Για να αποφευχθεί η καταστροφή και να προωθηθεί η αναγέννηση της χώρας η ανάγκη ν’ αλλάξουμε ρότα.

[…]

Με την οπτική της κατάκτησης της πλήρους εθνικής κυριαρχίας, νομισματικής και λαϊκής πολιτικής, της μονομερούς εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δεσμά του ευρώ, διακηρύσσουμε οκτώ μέτρα για την εξασφάλιση της χώρας, που σύμφωνα με το σύνταγμα του 1948 και των αναφαίρετων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και της ελευθερίας, θα είναι τα θεμέλια της αναγέννησης της.

 1. Μορατόριο του δημόσιου χρέους που δημιουργήθηκε από την τεράστια κερδοσκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να αποφευχθεί κάθε επιθετική ενέργεια εκ μέρους του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κατεστημένου.
 2. Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 400 δισ για την πλήρη απασχόληση που να καλύπτει την δημιουργία νέων υποδομών ιδιαίτερα στο νότο, τη διατήρηση εκείνων που υπάρχουν καθώς και την προστασία της δημόσιας και κρατικής περιουσίας, την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 3. Εξασφάλιση των καταθέσεων των πολιτών. Σήμερα αυτές ελέγχονται από το κερδοσκοπικό τραπεζικό σύστημα, ενώ θα μπορούσαν να είναι προστατευμένες, να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως πόροι για την αναγέννηση της χώρας. Θα έπρεπε να εκδοθούν κρατικά ομόλογα αλληλεγγύης με προαιρετική συνδρομή και θετικό επιτόκιο, ειδικά για τους ιταλούς πολίτες.
 4. Έκδοση κρατικού νομίσματος με στόχο την δημιουργία της απαραίτητης ρευστότητας για το οικονομικό σύστημα. Ένα νόμισμα χωρίς χρέος, εγγυημένο από το κράτος, για εσωτερική μόνο κυκλοφορία.
 5. Άμεση ανασύνταξη του οργανισμού βιομηχανικής ανασυγκρότησης (I.R.I.), με εθνικοποίηση των τομέων και των επιχειρήσεων εθνικής στρατηγικής σημασίας – ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, οδοί και μεταφορές, τράπεζες και ασφάλεια.
 6. Εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ιταλίας με σκοπό να είναι σε θέση να εκδώσει σύντομα τη νέα λίρα, εγκαθιδρύοντας ταυτόχρονα τον σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε τράπεζες επενδύσεων και εμπορικές τράπεζες.
 7. Κρατικός έλεγχος της κίνησης των κεφαλαίων με απαγόρευση μεταβίβασης σε ξένες εταιρίες, επιχειρήσεων ήκαι μετοχών, καθώς και δημοσίων αγαθών και δημόσιας περιουσίας. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να επανεξεταστούν οι λειτουργίες της αγοράς, ώστε αυτή να υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο για να καταστεί λειτουργική ως προς την αρμονική ανάπτυξη του έθνους.
 8. Γενική μείωση των φόρων με προοπτική τον επανακαθορισμό του φορολογικού συστήματος.

[…]

2832020

Liberiamo l’Italia / Να ελευθερώσουμε την Ιταλία

Πηγή: liberiamolitalia.org

Μετάφραση: antapocrisis

Διαβάστε όλο το μεταφρασμένο άρθρο απο τα ιταλικά στην ιστοσελίδα της antapocrisis.gr…