1

Κίνηση για την Απελευθέρωση του Λαού: Προγραμματικές Κατευθύνσεις

Για έναν κυρίαρχο λαό 

σε μια ανεξάρτητη Ελλάδα

 • Η Κίνηση για την Απελευθέρωση του Λαού αποτελείται από αγωνιστές και αγωνίστριες που μάχονται για:
 • την απελευθέρωση του λαού από το ζυγό του ξένου παράγοντα και της εγχώριας ολιγαρχίας, την κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας, την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης
 • τη φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση και τον παραγωγικό μετασχηματισμό και ανάπτυξη με γνώμονα τις ανάγκες του λαού και της πατρίδας
 • την οργάνωση των λαϊκών αγώνων ως απαραίτητου όρου για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι
 • τη συνεργασία των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που ενδιαφέρονται για μια τέτοια προοπτική, τη δημιουργία ενός λαϊκού πατριωτικού δημοκρατικού μετώπου που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση του λαού.

 

Η Ελλάδα της κρίσης

Η βαθιά και παρατεταμένη κρίση που πλήττει τον ελληνικό λαό ανέδειξε και όξυνε τις βαθιές κοινωνικές αδικίες και το στρεβλό οικονομικό μοντέλο που χαρακτήριζαν το νεοελληνικό κράτος από την ίδρυσή του.  Από την εποχή ακόμα της επανάστασης του 21 το πρόβλημα της ξένης εξάρτησης έγινε αναπόσπαστο οργανικό μέρος της εθνικής μας ζωής. Με βάση τον έλεγχο της πολιτειακής και της πολιτικής εξουσίας η εξάρτηση προχώρησε κατ’ αρχήν στη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ντόπιας κοινωνικής ολιγαρχίας που λειτουργεί σαν πιστός τοποτηρητής της ξένης εξάρτησης (σήμερα οι Αμερικάνοι) και η οποία επιβλέπει, καθοδηγεί και παρεμβαίνει καθοδηγώντας τις εξελίξεις. Επομένως, η εξάρτηση αποτελεί το βασικό στόχο της Αντίστασης για την ουσιαστική απελευθέρωση του λαού και της χώρας.

Η κρίση συσσώρευσε ακόμη περισσότερα υπερκέρδη στην οικονομική ολιγαρχία ενώ ενίσχυσε την καταλήστευση της χώρας και του λαού από τον ξένο παράγοντα.

Η κρίση δεν πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Από την αντιλαϊκή επίθεση, που βέβαια ξετυλιγόταν ήδη πριν το ξέσπασμα της κρίσης, βαρύτερα έχουν πληγεί η εργατική τάξη, οι εργατοϋπάλληλοι δηλαδή, που είδαν να γκρεμίζονται οι κατακτήσεις δεκαετιών. Συντριπτικά πλήγματα έχουν δεχτεί οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι αγρότες, η νεολαία, η εργαζόμενη διανόηση, οι γυναίκες. Όλο αυτοί αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας σε αντίθεση με την ολιγαρχία που αποτελεί λιγότερο από το 5% του πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή, το ξένο κεφάλαιο, οι τράπεζες και οι πολυεθνικές των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Γαλλίας κλπ, μαζί με την εγχώρια ολιγαρχία έχουν σημειώσει αύξηση των υπερκερδών τους.

 

Οι λαϊκές δυνάμεις

Η χάραξη μιας εναλλακτικής διεξόδου σε όφελος του λαού θα πρέπει να βασίζεται ακριβώς σε εκείνες τις κοινωνικές τάξεις και στρώματα που έχουν πληγεί και οι οποίες είναι οι πραγματικοί παραγωγοί των κοινωνικών αγαθών. Για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης απαιτείται μια ριζική αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου σε βάρος αυτών που ήδη πριν την κρίση για δεκαετίες ολόκληρες, αλλά μετά την κρίση με ιδιαίτερη ένταση, κερδοσκόπησαν με τον ιδρώτα και την προσπάθεια των εργαζομένων.

Η ριζική κοινωνική αλλαγή και ο μετασχηματισμός που έχει ανάγκη ο τόπος θα βασιστεί στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, που υφίστανται πάγια τα μεγαλύτερα βάρη, στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και αγρότες και στην εργαζόμενη διανόηση, στους άνεργους που είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να κατακρημνίζεται, στη νεολαία, της οποίας το μέλλον υπονομεύεται, στις γυναίκες που υφίστανται διπλή καταπίεση και εκμετάλλευση.

 

 

Το πρόγραμμα της απελευθέρωσης του λαού

Η απελευθέρωση του λαού απαιτεί παράλληλες, αλληλοτροφοδοτούμενες παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα.

Πρώτο: κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, σε πολιτικό και οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο

 • Ακύρωση των δανειακών συμβάσεων, δήλωση μη αναγνώρισης του χρέους (με αξιοποίηση του σχετικού πορίσματος της επιτροπής αλήθειας του χρέους καθώς και των σχετικών Ψηφισμάτων του ΟΗΕ), άρνηση πληρωμής του, αγώνα για τη διαγραφή του.
 • Αποδέσμευση από το ευρώ και την ΕΕ. Άμεσα, πάλη ενάντια στην επιτροπεία και στις κατευθύνσεις της ΕΕ.
 • Διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
 • Ανάπτυξη πολυδιάστατων, ισότιμων οικονομικών σχέσεων με όλες τις χώρες. Έμφαση στη συνεργασία με τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου και της Μεσογείου, καθώς και με άλλες ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις.
 • Πολιτική ενεργού ουδετερότητας, ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς. Υπεράσπιση και κατοχύρωση της εθνικής κυριαρχίας, απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από το έδαφός της και ακύρωση όλων των παλαιότερων και πρόσφατων συμφωνιών. Άμεσα, πάλη για τη μη συμμετοχή της χώρας μας στους διάφορους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τυχοδιωκτισμούς, που εγκυμονούν ανυπολόγιστους κινδύνους για το λαό. Διεκδικούμε τελικά την απαγκίστρωση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Προωθούμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη στους λαούς που αντιστέκονται στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Δεύτερο: οικονομική ανάπτυξη σε όφελος του λαού

 • Εθνικοποίηση όλων των τραπεζών, έλεγχο της κίνησης των κεφαλαίων. Εθνικοποίηση όλων των ΔΕΚΟ.
 • Σύστημα προοδευτικής φορολογίας, μετατόπιση από τους έμμεσους στους άμεσους φόρους,  κατάργηση του ΦΠΑ.
 • Εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας (ενέργεια, ορυχεία, μεταφορές κ.λπ.).
 • Φιλολαϊκή, δημοκρατικά σχεδιασμένη, ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την ενίσχυση της βιομηχανίας και της αγροτικής οικονομίας με μοχλό τον εκδημοκρατισμένο δημόσιο τομέα, με εθνικό, δημοκρατικό, αναπτυξιακό σχέδιο. Ξεχωριστή μέριμνα για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
 • Εγκαθίδρυση συστήματος συμμετοχής στη διοίκηση και ελέγχου των εθνικοποιημένων επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους (με αιρετούς και άμεσα ανακλητούς εκπροσώπους), τόσο σε κάθε επιχείρηση χωριστά όσο και σε κλαδικό και πανεθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και γραφειοκρατίας.
 • Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων αγροτών, ενθάρρυνση δημοκρατικά οργανωμένων συνεταιρισμών, ένταξή τους στον εθνικό, δημοκρατικό, αναπτυξιακό σχεδιασμό.
 • Ακύρωση όλων των μνημονίων, εφαρμοστικών νόμων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων καθώς και οποιασδήποτε συμφωνίας αποικιοκρατικού χαρακτήρα.
 • Δραστικά μέτρα ανόρθωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού, των εργασιακών και κοινωνικών του δικαιωμάτων. Ειδικά μέτρα προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων της νεολαίας και των γυναικών.
 • Σεισάχθεια χρεών προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία για τα λαϊκά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποκατάσταση των ζημιών από μεταβιβάσεις περιουσιών και πλειστηριασμών κατά τη διάρκεια των μνημονίων, με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
 • Αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό, ανύψωση του πολιτιστικού του επιπέδου, ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, πάλη για τον περιορισμό με τελικό στόχο την κατάργηση των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς.

 Τρίτο: οικοδόμηση μιας πραγματικής δημοκρατίας από το λαό για το λαό

 • Αποκατάσταση και διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών που σαρώθηκαν τα τελευταία χρόνια.
 • Ριζοσπαστικό εκδημοκρατισμό γενικότερα των συνταγματικών θεσμών, του πολιτικού συστήματος, του εκλογικού συστήματος, της Δικαιοσύνης.
 • Υιοθέτηση, μέσω της ενεργού λαϊκής συμμετοχής και σύγκλησης Συντακτικής Συνέλευσης, ενός νέου Συντάγματος που θα κατοχυρώνει την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, την απλή αναλογική σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, τη δυνατότητα του λαού να ανακαλεί οποτεδήποτε τους εκπροσώπους του, τη δημόσια ιδιοκτησία των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, με στόχο την επίτευξη πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας.
 • Κατάργηση κάθε είδους προνομίων (μισθολογικών και άλλων) των υπουργών, βουλευτών και γενικότερα των στελεχικών θέσεων πολιτικού χαρακτήρα.
 • Ανάδειξη των πολιτικών ευθυνών και καταλογισμό των ποινικών, όσων υλοποίησαν το ξεπούλημα της χώρας.
 • Ριζοσπαστικό εκδημοκρατισμό και αναπροσανατολισμό των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, όλης της δημόσιας διοίκησης και των κρατικών μηχανισμών, με την ενεργό και αποφασιστική συμμετοχή της εργατικής τάξης και του λαού. Διάλυση των φασιστικών και ιμπεριαλιστικών παρακρατικών θυλάκων.
 • Αναπροσανατολισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και της σχεδιασμένης φιλολαϊκής ανάπτυξης σε αντίθεση με τη σημερινή εμπορευματοποίηση και τη φορομπηχτική λογική. Επαρκής χρηματοδότησή της από το κράτος. Κατάργηση του ¨Καλλικράτη” και του “Καποδίστρια”. Δημιουργία συνοικιακών συνελεύσεων και συμβουλίων.
 • Κοινωνικό, δημοκρατικό, λαϊκό έλεγχο σε όλες τις μορφές πληροφόρησης. Σε πρώτη φάση ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών των ΜΜΕ, αποτελεσματική νομοθεσία για την αποφυγή της εσκεμμένης παραπληροφόρησης. Στήριξη πρωτοβουλιών των κοινωνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της ενημέρωσης. Εκδημοκρατισμός, ενίσχυση και αναβάθμιση των δημοσίων ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Περιορισμός έως και κατάργηση της δυνατότητας δράσης του μεγάλου κεφαλαίου στον τομέα αυτόν.

 

Η ανάγκη του λαϊκού μετώπου

Ο δρόμος που σκιαγραφείται από το πρόγραμμα αυτό είναι ο μόνος που μπορεί να βγάλει το λαό και την πατρίδα μας από την κρίση. Είναι ο μόνος που μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα του λαού. Γύρω από ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί και πρέπει να συσπειρωθεί και να συγκροτηθεί ένα λαϊκό, πατριωτικό, δημοκρατικό μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.

Το μέτωπο αυτό θα επιδιώξει να πρωτοστατήσει στην οργάνωση και αντίσταση των εργαζομένων απέναντι στους ξένους και ντόπιους επικυρίαρχους. Θα επιδιώξει να κερδίσει με το μέρος του την πλειοψηφία του λαού και να οδηγήσει στην ανάδειξη μιας κυβέρνησης, με στόχο την πραγματική λαϊκή κυριαρχία και διακυβέρνηση.

 

Η εφαρμογή του προγράμματος

Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος απαιτεί τη συσπείρωση και την ενότητα του λαού, την αγωνιστική του εγρήγορση. Δεν θα είναι κοινοβουλευτικός περίπατος αλλά καρπός σκληρών λαϊκών αγώνων. Μόνο μέσα από τη λαϊκή αυτοοργάνωση και τον επίμονο αγώνα μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων, να αναδειχθεί μια λαϊκή μετωπική κυβέρνηση που θα καταφέρει να εφαρμόσει το πρόγραμμα και να προστατευθεί παράλληλα από τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και επιβουλές της ολιγαρχίας και του ιμπεριαλισμού.

Μια λαϊκή μετωπική κυβέρνηση θα δρομολογήσει τη συνεργασία, αλληλοβοήθεια και αλληλεπίδραση με λαϊκά κινήματα άλλων χωρών, ιδίως των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Ευρώπης. Θα αξιοποιήσει τις ιστορικές συγκυρίες και το συσχετισμό των δυνάμεων ώστε να επιτύχει την απρόσκοπτη πρόοδο της χώρας και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο στόχος είναι ένας και μόνο: να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο λαός να ζήσει ελεύθερος, κυρίαρχος, σε μια Ελεύθερη Ελλάδα ειρηνική, στο δρόμο της κοινωνικής προόδου και της προκοπής.