1

ΚΟΥΒΑ: Η διαδικασία της νομισματικής ενοποίησης – του José Luis Rodríguez

Πηγή: www.cubaenresumen.org Νέα οικονομικά μέτρα στην Κούβα: Κίνδυνοι και δυνατότητες Αποκλειστική συνέντευξη (11/2020) με τον José Luis Rodríguez , κουβανό ακαδημαϊκό και πρώην Υπουργό Οικονομίας στα πιο σκληρά χρόνια της λεγόμενης «Ειδικής Περιόδου”.   Πρώτο μέρος / Δεύτερο  μέρος  /Τρίτο  μέρος Oλόκληρο (PDF) […]MAD – Πώς προβλέπετε την κατάσταση της κουβανικής οικονομίας μετά την πανδημία;  JLR – Θα αντιμετωπίσουμε μια περίπλοκη κατάσταση όπως ο υπόλοιπος κόσμος τα επόμενα μετά το Covid-19 χρόνια, έως ότου αυτή η κατάσταση σταθεροποιηθεί και θα δούμε τι θα προκύψει από αυτήν. εάν πρόκειται να συμβιώσουμε με εμβόλια ή εάν η περίοδος ελέγχου της επιδημίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Βλέπουμε κρούσματα σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε αυτήν τη μεταβλητή τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις εξαγωγές, επειδή υπάρχουν μέρη που εξακολουθούν να είναι κλειστά. Που δεν μπορείς να εισέλθεις σε αυτά, και πρέπει να υπολογίζουμε το 2021 και το 2022 σε πολύπλοκα διεθνή σενάρια.  Η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει στη νομισματική ενοποίηση με τους κινδύνους και τις δυνατότητές της και, πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικές που πρέπει να συνεχίσουν να μετασχηματίζονται, όπως οι επενδυτικές πολιτικές τόσο εξωτερικές όσο και εθνικές και οι προτεραιότητές τους σύμφωνα με τις αναπτυξιακές στρατηγικές: : πόσο θα αφιερώσουμε στη γεωργία, τον τουρισμό, την επιστήμη.  Απαιτείται μια ποιοτική αλλαγή στο μοντέλο ανάπτυξης για να αρχίσει να έχει ρυθμούς ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στην οικονομία να σταθεροποιηθεί, ανάπτυξης που θα πρέπει να κυμαίνεται 5-6% ετησίως, συνοδευόμενη από κάποιες ξένες επενδύσεις, κάτι που αποτελεί μία ακόμα πρόκληση λόγω της ύπαρξης του αποκλεισμού.  Εμείς, πρέπει να βελτιωθούμε τα επόμενα χρόνια, πρέπει να το κάνουμε για να ξεπεράσουμε τον αντίκτυπο του Covid-19 και να επιστρέψουμε στην πορεία των πιθανών λύσεων στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα. Που θα συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού μετανάστευσης, στην άνοδο του επιπέδου απασχόλησης και της ποιότητας ζωής γενικά, με υψηλότερο δείκτη εργαζομένων, με μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε αυτή την απασχόληση και περισσότερο κίνητρο σε αυτό το εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, περισσότερες επενδύσεις για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Υπάρχουν πολλές αναδυόμενες μεταβλητές που πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. * Por Maribel Acosta Damas/ Fotos: Yaimi Ravelo  Αναδημοσίευση από το prensa-rebelde.blogspot.com