1

Τρία εξαιρετικά επίκαιρα βιβλία του Λένιν

Στη σημερινή, ζοφερή περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα συνολικά το έργο των θεμελιωτών του μαρξισμού λενινισμού αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικό. Ειδικά τα τρία προτεινόμενα εδώ βιβλία του Β.Ι.Λένιν είναι παραπάνω από επίκαιρα. Πρόκειται για τα βιβλία: Για τους δίκαιους και άδικους πολέμους, Ο Ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού και Κριτικά σημειώματα πάνω στο εθνικό ζήτημα. Στην παρούσα συγκυρία η μελέτη τους αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη και διαφωτιστική για να προσανατολιστεί κανείς στο σύγχρονο κόσμο και στις αντιθέσεις του.

Το βιβλίο Για τους δίκαιους και άδικους πολέμους περιλαμβάνει μια συλλογή άρθρων στα οποία ο Β. Ι. Λένιν αναλύει με επιστημονικό τρόπο τον ταξικό χαρακτήρα των πολέμων.

Το βιβλίο  Ο Ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού αναδεικνύει την οικονομική και πολιτική ουσία του ιμπεριαλισμού, του νέου σταδίου ανάπτυξης στο οποίο μπήκε ο καπιταλισμός στις αρχές του 20ού αιώνα.

Τέλος τα Κριτικά σημειώματα πάνω στο εθνικό ζήτημα αποτελούν μια χρήσιμη και εξαιρετικά επίκαιρη συλλογή έργων του Λένιν, που αφορούν τη μαρξιστική οριοθέτηση για το έθνος, το εθνικό ζήτημα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και εθνών, των εθνικών μειονοτήτων.