1

Ο κορονοϊός είναι διδακτικός

Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κανείς ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι ανέτοιμο να αντιμετωπίσει είτε την επιδημία του κρονοϊού είτε οποιοδήποτε άλλο έκτακτο σχετικό γεγονός (βλ. και τη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών). Οι χρόνιες ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού, το δοκιμαζόμενο πολύπλευρα ιατρικό και άλλο προσωπικό, είναι γνωστά από χρόνια. Τα προβλήματα εντάθηκαν μετά την κρίση και την εφαρμογή των μνηνονίων. Είναι καιρός να αναπτυχθεί ένας ισχυρός αγώνας που να απαιτεί την πάγια κάλυψη των αναγκών.

      Εδώ όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράπλευρο σχετικό ζήτημα. Που πήγαν αλήθεια όλοι οι νεοφιλελεύθεροι που μιλούν για την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα; Που είναι ο ιδωτικός τομέας; Οι εξελίξεις κάνουν με τον τρόπο τους φανερό ότι μόνο ο δημόσιος τομέας είναι αυτός που, υπό προϋποθέσεις βέβαια, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και παντού. Όλα τα άλλα είναι προπαγάνδα των νεοφιλελεύθερων για να γεμίζουν τις τσέπες τους οι ολιγάρχες. Τόσο απλά. Ο κορονοϊός είναι διδακτικός.

Ο επίμονος