1

Παρουσίαση βιβλίου Κ. Παπαδάκη με την αγόρευση στη δίκη της ΧΑ, Polis Art Cafe, 15/7, 8μμ