1

Πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου Μαρξ. Σκέψης «Γ. Κορδάτος» για ανασυγκρότηση του Ομίλου Μαρξιστικών Ερευνών

 

 

 1. Η δημιουργική ανάπτυξη της κλασσικής μαρξιστικής – λενινιστικής θεωρίας στη βάση της επιστημονικής μεθοδολογίας και της πραγματικής ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών (κυρίως των καπιταλιστικών, αλλά και αυτών που έκαναν / κάνουν τις πρώτες προσπάθειες οικοδόμησης του σοσιαλισμού), αποτελεί αναγκαίο όρο για την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος εν μέσω χρόνιας κρίσης στην οποία βρίσκεται, και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης στρατηγικής και τακτικής.
 2. Το έργο αυτό αποτελεί καθήκον των ανά τον κόσμο κομμουνιστών και ξεπερνά τις δυνατότητες ακόμη και του συνόλου των κομμουνιστών μιας χώρας σαν την Ελλάδα, πόσο μάλλον τις δυνατότητες των υπαρκτών κομμουνιστικών κομμάτων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων της χώρας μας. Γι’ αυτό και χρειάζεται να αναδειχθεί ένας οργανισμός ικανός να διεξάγει, συντονίσει, ενισχύσει, γενικότερα, την επιστημονική αυτή δουλειά, τον οποίο να αγκαλιάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι των κομμουνιστών της χώρας μας, ακόμη και αν προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές οργανώσεις, ή ρεύματα σκέψης. Είναι σημαντικό να συνυπάρξουν σε αυτόν ακαδημαϊκοί και πρωτοπόροι αγωνιστές της εργατικής τάξης, πολιτικά και συνδικαλιστικά ενεργοί κομμουνιστές.
 3. Ένας ανασυγκροτημένος Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών (ΟΜΕ) μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, κρίνοντας από το έργο που έχει επιτελέσει στο παρελθόν. Επείγει η μαζικοποίησή του, ο εμπλουτισμός της δημοκρατικής του λειτουργίας με τη συνειδητή συνεισφορά περισσότερων κομμουνιστών, και η οικονομική του ενίσχυση.
 4. Ο ΟΜΕ μπορεί καταρχήν να συμβάλει στην καλύτερη γνώση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας, κλασσικής, παλαιότερης και σύγχρονης, μέσω ομάδων συλλογικής μελέτης και συζήτησης, και μαθημάτων. Στην πορεία, και ανάλογα με την ανάπτυξή του, μπορεί να διεξάγει εγχώρια και διεθνή συνέδρια σε ζητήματα αιχμής, να προβεί σε θεματικές ή και περιοδικές εκδόσεις, να υποστηρίξει ερευνητικά προγράμματα με την εμπλοκή ακαδημαϊκών και μεταπτυχιακών / διδακτορικών φοιτητών.
 5. Η περσινή χρονιά (2022-2023) ανέδειξε το πολύ θετικό παράδειγμα της Ομάδας μελέτης του Σύγχρονου Καπιταλισμού – Ιμπεριαλισμού, που διεξήγαγε σειρά διαδικτυακών διαλέξεων/συζητήσεων (με συμμετοχή 15 – 30 ατόμων κάθε φορά) σε θέματα αιχμής της σχετικής θεωρίας, στη βάση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Για τη νέα χρονιά σχεδιάζει να επικεντρώσει σε συγκεκριμένα θέματα, σχηματίζοντας αντίστοιχες μικρές ομάδες, και να διοργανώσει διαλέξεις με συμμετοχή και ξένων μαρξιστών επιστημόνων.
 6. Για το επόμενο διάστημα, και πέραν της ως άνω προσπάθειας για οργανωτική και οικονομική ενίσχυση του ΟΜΕ, μπορούμε να προβούμε στα εξής πρώτα βήματα:
  1. Διοργάνωση κύκλου μαθημάτων στη βάση της πρόσφατης εμπειρίας.
  2. Δημιουργία επιπλέον ομάδων συλλογικής μελέτης, συζήτησης και έρευνας πχ στις θεματικές του Σοσιαλισμού – Κομμουνισμού (θεωρία, ιστορική και σύγχρονη εμπειρία), ή και μιας γύρω από τα θέματα της Οργάνωσης του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος (συνδικάτο, μέτωπο, κόμμα), και της στρατηγικής και τακτικής του.
 7. Στη βάση των παραπάνω, ο Σύλλογος Μαρξ. Σκέψης «Γ. Κορδάτος», απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΟΜΕ, προς κάθε ενδιαφερόμενο, με αρχή την επόμενη ΓΣ του ΟΜΕ. Ιδιαίτερα απευθύνουμε το κάλεσμα αυτό σε οργανώσεις και συλλογικότητες με τις οποίες έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν σε πολλές κοινές πρωτοβουλίες και αγώνες, ή/και έχουν συμβάλει στον ΟΜΕ, όπως ο Εργατικός Αγώνας, η Παρέμβαση, η Επαναστατική Ενοποίηση και η συνεργασία των Κομμουνιστικό Σχέδιο – ΑΡΑΝ. Ευελπιστούμε οι συλλογικότητες αυτές να αγκαλιάσουν αυτήν την πρωτοβουλία, να προτρέψουν τα μέλη τους να γραφτούν στον ΟΜΕ, να προτείνουν συντρόφους με ερευνητικά ενδιαφέροντα και κλίσεις για να στελεχώσουν το ΔΣ του ΟΜΕ και τις διάφορες μελετητικές ομάδες, και να συμμετέχουν και να στηρίξουν τις διάφορες πρωτοβουλίες που ο ΟΜΕ θα πάρει το επόμενο διάστημα.