1

Σκαρίφημα ανοικτής διαλεκτικής με αφορμή τον Covid-19

 

Το ηγεμονικό επιστημονικό παράδειγμα, η «κανονική επιστήμη» και ο «πόλεμος των παραδειγμάτων»

 

Χρήστος Μιάμης
υπ. Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Στο παρόν άρθρο τίθεται υπό διαπραγμάτευση δύο βασικά ζητήματα : Το ζήτημα του ορισμού και
της οριοθέτησης της «κανονικής επιστήμης» και το ζήτημα του «πολέμου των παραδειγμάτων»
όπως αυτά τοποθετούνται και διαπραγματεύονται στο επιστημονικό υπόδειγμα του Thomas Kuhn.
Το συγκεκριμένο θεωρητικό εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα της πανδημίας Covid-19
σε μια απόπειρα να εντοπιστούν τα όρια μεταξύ της αντικειμενικότητας ή μη των επιστημονικών
αποφάνσεων όπως αυτές τεκμαίρονται, στα πλαίσια μιας διεθνικής υγειονομικής κρίσης με
πασιφανείς όπως και ακραίες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και επιστημολογικές εκβολές.

Το άρθρο σε pdf :

Σκαρίφημα ανοικτής διαλεκτικής με αφορμή τον Covid-19 Το ηγεμονικό επιστημονικό παράδειγμα, η «κανονική επιστήμη» και ο «πόλεμος των παραδειγμάτων»

 

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα theradicalmarxismproject.wordpress.com