1

Συνταγματολόγοι για την αντισυνταγματικότητα του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Αντισυνταγματική η λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Κοντιάδης Ξενοφών

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και η κακομεταχείριση του συνταγματικού λόγου

Δρόσος Γιάννης

Υπεράσπιση του Συντάγματος

Κώστας Μποτόπουλος, Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Ευρωβουλευτής

Ο Αββάς Σιεγιές και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Γιώργος Κατρούγκαλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ

Ψευδοερμηνευτική κατάργηση του άρθρου 16

Ακρίτας Καϊδατζής, Αν. καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ.

«Πολυεπίπεδος συνταγματισμός»: απολογητική ιδεολογία ή εξελικτική αναγκαιότητα; (Σκέψεις με αφορμή την ερμηνευτική επαναπροσέγγιση του άρθρου 16)

Απόστολος Ι. Παπατόλιας, δρ. δημοσίου δικαίου (Paris X), πρ. Νομάρχης

 

Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια ως δοκιμασία του κανονιστικού κύρους του Συντάγματος

Γιώργος Ε. Κουβελάκης, Επίτιμος Σύμβουλος Επικρατείας, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων

Ακρίτας Καϊδατζής, Αν. καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ.

Αναπάντητα ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε την κατάλυση αντί της αναθεώρησης του Συντάγματος;

Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών