1

Εμπρηστής των δασών και των ζωών μας, είναι η ακραία λιτότητα

Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των καταστροφών – αλλαγή του περιβαλλοντοκτόνου προτύπου ανάπτυξης

Οι μεγάλες πυρκαγιές, οι καταστροφές των δασών, του οικοσυστήματος, των σπιτιών, των λαϊκών περιουσιών δείχνουν τις εγκληματικές διαχρονικές ελλείψεις, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, την ανεπάρκεια των μέσων και των υποδομών, την απουσία μέτρων πρόληψης. Η πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης και ο χωροταξικός σχεδιασμός που έχει ως κριτήριο το κέρδος, οδηγώντας σε “μεικτές ζώνες” – οικιστικές και δασικές- αποτελούν την εύφλεκτη ύλη που οδηγεί σε αυτές τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, μαζί και όλων των προηγούμενων, είναι βαρύτατες, εγκληματικές. 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον δυστυχώς όλο και πιο συχνά και αναμενόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η καταστροφική καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να τα επικαλείται όμως η κυβέρνηση για να αποσείσει τις ευθύνες της, όταν απελευθερώνει το κεφάλαιο από κάθε έλεγχο, όταν παραδίδει το αστικό πράσινο στις επιχειρήσεις, όπως στο Ελληνικό.

Απαιτείται ενωτικός μαζικός αγώνας για να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές που υπονομεύουν το μέλλον του λαού και της φύσης. Άμεσα, οι μαζικοί φορείς των εργαζομένων θα πρέπει να λάβουν ενωτικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες και να απαιτήσουν,

  • Προσλήψεις για δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση και όχι για πανεπιστημιακή αστυνομία.
  • Ολική αποζημίωση των πυρόπληκτων.
  • Ασφαλή στέγαση, καθαριότητα και υγιεινή, περίθαλψη των πυρόπληκτων οικογενειών.
  • Άμεση αποκατάσταση της ύδρευσης και ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν.

Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει η εύκολη δικαιολογία για τις εγκληματικές ολιγωρίες των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Αντίθετα πρέπει να γίνει αιτία και αφορμή για δομικές ανατροπές και αλλαγές στο κοινωνικό και παραγωγικό καπιταλιστικό πρότυπο ανάπτυξης, για την οργάνωση της κοινωνίας σε αλληλέγγυα σοσιαλιστική βάση που θα προστατεύει τις ζωές και τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη φύση.

Συντονισμός Δράσης & Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων