«Όποιος δεν εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει», Zabraneni Zimvoli (Απαγορευμένα Σύμβολα)