1

Διάλεξη, αρθρογραφία και μεταφράσεις για την περιοδολόγηση του καπιταλισμού και τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό (βίντεο)

 

Παρουσιάζουμε το βίντεο και τις διαφάνειες της διάλεξης του Διονύση Περδίκη στον Όμιλο Επαναστατικής Θεωρίας, στις 13 Νοεμβρίου 2022.

Μπορείτε να βρείτε τη βιβλιογραφία και τις διαφάνειες στην παραπάνω ιστοσελίδα του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας.

Το κύριο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας αφορά την υπό συγγραφή μελέτη για τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία την οποία μπορείτε να διαβάσετε όπως έχει δημοσιευθεί μέχρι στιγμής κατά τμήματα (βλ. περιεχόμενα και σχετικούς συνδέσμους παρακάτω).

Παρατίθενται επίσης μεταφράσεις ξένων έργων στα ελληνικά, όπως δημοσιεύθηκαν στο παρελθόν κυρίως στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

Η υπόλοιπη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένης της κλασσικής (Μαρξ, Λένιν, κοκ) βρίσκεται στις αναφορές και σημειώσεις της ως άνω μελέτης.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMVUvwGdQNU&ab_channel=%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

 

Περιεχόμενα υπό εξέλιξη μελέτης για τον σύγχρονο ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία (και σχετικοί ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι).

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ Β’: ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

Μέρος Β1:

Αποσαφηνίζοντας τις έννοιες

Ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός: Γενική θεωρία του ΚΤΠ, και μονοπώλιο – ιμπεριαλισμός: Μαρξ εναντίον Λένιν; 

 • Από τον Μαρξ και τη γενική θεωρία του κεφαλαίου… 
 • …στον Λένιν, το μονοπώλιο, και τον ιμπεριαλισμό στη σύγχρονη φάση της ιμπεριαλιστικής διεθνοποίησης της παραγωγής… 
 • Η διαλεκτική της ιστορίας του καπιταλισμού έχει τις απαντήσεις 

Μέρος Β2 :

Ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός μέσα από τη διαλεκτική του νόμου της (αντικειμενικής) αξίας και του νόμου της (υποκειμενικής) ισχύος

 • Η αναπαραγωγή της κυριαρχίας του κεφαλαίου μέσα από την ανταλλαγή ισοδύναμων αξιών
 • Η αναπαραγωγή του μονοπωλιακού κεφαλαίου μέσα από την άνιση ανταλλαγή
        – Πλασματικό κεφάλαιο
        – Το ‘παραγωγικό’  πλασματικό κεφάλαιο
        – Υπερεκμεταλλευόμενη εργασιακή δύναμη
        – Διεθνοποιημένες αλυσίδες παραγωγής και μεταφοράς (υπερ)αξίας
 • Συμπέρασμα: ιμπεριαλισμός ως υπερώριμος καπιταλισμός

Μέρος Γ΄:

 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΌΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ: Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΉ, ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ

 • Άνιση ανταλλαγή στο διεθνές εμπόριο
 • Εξαγωγές κεφαλαίου
 • Η ουσία των ιμπεριαλιστικών διακρατικών σχέσεων
 • Μέτρα ιμπεριαλιστικής ισχύος
 • Σύνοψη Μερών Β΄ και Γ΄

ΜΕΡΟΣ Δ΄: «ΕΔΏ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ, ΕΚΕΊ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ, ΤΕΛΙΚΆ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΌΣ;» Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΉΣ ΣΥΓΚΥΡΊΑ «ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΉΜΑ».

ΜΕΡΟΣ Δ1:

Ε’ ΜΈΡΟΣ: ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΊ ΠΌΛΕΜΟΙ, ΚΑΙ ΠΌΛΕΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ. ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΆΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ.

Μέρος Ε1:

1.     «Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα»
2.     Η διεθνής πολιτική ως η αιτία των εθνικών πολέμων
2.1        Εθνικός πόλεμος
2.2        Εθνική κοινωνική και κρατική συγκρότηση και ταξική πάλη
2.3        Αποσαφηνίζοντας τις έννοιες «διεθνείς σχέσεις» και «διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα»
3.     Παγκόσμια και ιστορική οπτική στις διεθνείς σχέσεις
3.1        Ιστορική οπτική
3.2        Παγκόσμια οπτική

Μέρος Ε2:

4. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
4.1 Ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη
4.2 Υπερεκμετάλλευση της εργασίας
4.3 Υπερεκμετάλλευση της φύσης
4.4 Διεθνείς διαφορές στην κοινωνικο-ταξική διαστρωμάτωση
4.5 Διεθνείς διαφορές στην ένταση της ταξικής πάλης
4.6 Διεθνείς σχέσεις καπιταλιστικής εκμετάλλευσης
4.7 Εξαρτημένη (υπο)ανάπτυξη
4.8 Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της κρατικής ισχύος
4.9 Μετανάστευση: ο διεθνής ανταγωνισμός ανάμεσα στους εργάτες
4.10 Διεθνείς ενδοαστικοί ανταγωνισμοί
4.11 Διεθνείς συμμαχίες και οργανωτικές ολοκληρώσεις
4.12 Εξάρτηση και επανάσταση
4.13 Διεθνείς σχέσεις ιμπεριαλισμού – σοσιαλισμού
4.14 Σύνοψη

Μέρος Ε3:

5. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
5.1 Τυπολογία εθνικών πολέμων
5.2 Ο δυναμικός χαρακτήρας του πολέμου
5.3 Η στρατηγική οπτική στον πόλεμο: το δίκαιο και το άδικο του πολέμου

Μέρος Ε4:

6. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Μέρος Ε5:

7. Ο ΠΑΣΙΦΙΣΜΟΣ
8. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
9. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

 

Επιπλέον χρήσιμοι συνδέσμοι ως βιβλιογραφία:

 

Παλιότερη προσπάθεια Δ.Π. που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ιστορικό κομμάτι:

Κείμενο εργασίας για την περιοδολόγηση του καπιταλισμού και το σύγχρονό του στάδιο 

Νεότερα πιο “πολιτικά” άρθρα:

Για το περιεχόμενο και την οργάνωση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα στη χώρα μας στη σύγχρονη ιστορική συγκυρία

Δ.Περδίκης (2024). «Ανταγωνισμός για την παγκόσμια ηγεμονία» ή αντιιμπεριαλιστικός αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία στην προοπτική του σοσιαλισμού;. ThePressProject.

 

 

Αξιόλογες μεταφράσεις:

Χiγκινμπότομ Α. (2012) Δομή και ουσία στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου: Πρόσθετη υπεραξία και τα στάδια του καπιταλισμού, Journal of Australian Political Economy (70), μετ. Δ. Μουστάκας, επιμ. Δ. Περδίκης Μαρίνι Ρ.Μ. (2021). Η διαλεκτική της εξάρτησης. μετ. Δ. Περδίκης, από το Marini MR. (2021). Dialectics of Dependency. cosmonautmag.com Χίγκινμπότομ Α. (2023). Υπερεκμετάλλευση και η ιμπεριαλιστική ορμή του καπιταλισμού: Πώς η “Διαλεκτική της Εξάρτησης” του Μαρίνι υπερβαίνει το “Κεφάλαιο” του Μαρξ. Μετ. Δ. Περδίκη από Μηνιαία Επιθεώρηση (Monthly Review). 

Smith J. (2019). Εκμετάλλευση και υπερεκμετάλλευση στη θεωρία του ιμπεριαλισμού. Θεματική των Σύγχρονων Οικονομικών του Ιμπεριαλισμού (The Modern Economics of Imperialism) στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο Ιστορικού Υλισμού (16th Annual Historical Materialism Conference), το οποίο έλαβε χώρα στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2019, μετ. Δ. Περδίκης.

Ντουσσέλ Ε. (1990). Τα οικονομικά χειρόγραφα του Μαρξ του 1861-63 και η “έννοια” της εξάρτησης. μετ. Ιωάννης Παπαδάκης, επιμ. Διονύσης Περδίκης. Latin American Perspectives (τεύχος 65, τόμ.. 17 ν. 2, Άνοιξη 1990, 62-101). 

Wise R.D. & Martin D. (2016). Η πολιτική οικονομία της παγκόσμιας εργασιακής ρύθμισης. από τον συλλογικό τόμο Εγχειρίδιο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας της Παραγωγής (Handbook of the International Political Economy of Production) (σελ. 59-75), Kees Van der Pijl (επιμ.), Edgar Elgar (εκδ.). μετ. Δ. Περδίκης.

Wise R.D. & Niell M. C. (2021). Κεφάλαιο, Επιστήμη, Τεχνολογία: Η Ανάπτυξη των Παραγωγικών Δυνάμεων στον Σύγχρονο Καπιταλισμό. Μηνιαία Επιθεώρηση (Monthly Review). μετ. Δ. Περδίκης.

Rotta T.N. (2018). Μη παραγωγική συσσώρευση στις ΗΠΑ: ένα νέο αναλυτικό πλαίσιο. Cambridge Journal of Economics, 42(5), μετ. Δ. Περδίκης.

Cheng E. & Baolin L (2021) 5 χαρακτηριστικά του νεοϊμπεριαλισμού. Αξιοποιώντας τη θεωρία του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό στον εικοστό πρώτο αιώνα., Μηνιαία Επιθεώρηση (Monthly Review) από το ιστολόγιο communarios.blogspot.com. Buzgalin A.V. & Kolganov A.I. (2013). Η Ανατομία της Εκμετάλλευσης του Εικοστού Πρώτου Αιώνα: Από την Παραδοσιακή Εξαγωγή Υπεραξίας στην Εκμετάλλευση της Δημιουργικής Δραστηριότητας, μετ. Δ. Κούλος, επιμ. Δ. Περδίκης από το (Τhe Anatomy of Twenty-First Century Exploitation: From Traditional Extraction of Surplus Value to Exploitation of Creative Activity, Science & Society, Vol. 77, No. 4, October 2013, 486–511 Xie F. & Liang J. (2017). Υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως μια μη αλλοτριωμένη “δημιουργόσφαιρα”; μετ. Δ. Κούλος, επιμ. Δ. Περδίκης από το Ιs there such a thing as a non-alienated “creatosphere”?», Science & Society, Vol. 81, No. 1, January 2017, 136–144. Carchedi G. & Roberts M. (2021). Τα οικονομικά του σύγχρονου ιμπεριαλισμού, μετ. Ι. Παπαδάκης, επιμ. Δ. Περδίκης από το The Economics of Modern Imperialism, Historical Materialism 29.4 (20 21) 23–69 Roberts M. (2024). Επιπλέον Σκέψεις για τα οικονομικά του ιμπεριαλισμού. kordatos.org, μετ. Δ. Κούλος, επιμ. Δ. Περδίκης από το Further thoughts on the economics of imperialismStansfield S.  (2019) Είναι η Ρωσία ιμπεριαλιστική;, Μηνιαία Επιθεώρηση (Monthly Review) από την ιστοσελίδα της ΚΕΔ. 

Νόρφιλντ Τ. Διαστάσεις του Ιμπεριαλισμού του Δολαρίου, μετ. Άρης Ντα Κούνια Ντα Κώστα Ντίας επιμ: Φώτης Τσικριτέας, αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του συγγραφέα economicsofimperialism.blogspot.com.