Πα. Μαΐ 24th, 2024

ΙΚΕ Μπάτσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ης ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Στο πλαίσιο της σειράς των τεσσάρων τηλε-εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2021 και θα αναλύσουν εύρος θεμάτων, από τη...